PROJEKT IZGRADNJE ZGRADE ZAJEDNIČKOG VATROGASNOG DOMA
#OstanimoOdgovorni

Zašto Danijela Kirigin nije sazvala sjednicu Gradskoga vijeća na traženje petero vijećnika? Oporba ne odustaje; traži da gradonačelnica sazove Gradsko vijeće i iznese stanje gradskih financija

Danijela Kirigin (SDP), predsjednica Gradskoga vijeća, nije sazvala sjednicu na traženje petero oporbenih vijećnika, a kako nalaže Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi koji propisuje način rada gradskoga vijeća. Rok koji je određen poslovnikom o radu predstavničkoga doma u Supetru istekao je još protekloga tjedna.

Rok istekao u srijedu 29. srpnja
Prema Poslovniku o radu Gradskoga vijeća određeno je da je predsjednik Gradskoga vijeća, u ovom slučaju Kirigin, dužna sazvati sjednicu Gradskoga vijeća na obrazloženi prijedlog najmanje pet vijećnika ili na prijedlog gradonačelnika, u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva. Kako je prijedlog u gradsku upravu zaprimljen 14. srpnja, posljednji dan za sazivanje sjednice bio je 29. srpnja.

Prijedlog samo s jednom točkom dnevnoga reda
Prijedlog je predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika, o čemu je BRAČ danas već pisao. Podsjetimo, oporbeni vijećnici inzistiraju samo na jednoj točki dnevnoga reda koja je u prijedlogu glasila “Financijsko stanje gradskoga proračuna na dan 30. 6. 2020. godine s osvrtom na izvršenje gradskoga proračuna za 2019. godinu”. Oporbeni vijećnici ozbiljno su zabrinuti stanjem gradske blagajne. Ističu kako obveze na dan 30. lipnja ne mogu biti značajno manje od onih na dan 31. prosinca, a tada su, kako su naglasili, dugovi Grada, odnosno gradske obveze iznosile 24 milijuna kuna.

Ni riječi o stanju financija na dan 30 lipnja, a kako je tražila oporba
Na sjednici Gradskoga vijeća koja je sazvana 28. srpnja bilo je riječi o izvršenju gradskoga proračuna za prošlu godinu; dosta skromno i bez detalja izvješće o financijama u protekloj godini vijećnicima je elaborirala voditeljica Odsjeka za financije u Gradu Marica Jokanović. Neke su stavke, posebno ugovori o djelu, kao i “ostali rahodi” zanimali vijećnike te su tražili detaljno pojašnjenje od šefice financija. No, stekao se dojam da i nisu oduševljeni načinom kako je Jokanović iznijela rashode u protekloj godini. O stanju gradskoga proračuna na dan 30. lipnja, a kako je inzistirala oporba u svojem prijedlogu za održavanjem sjednice, nije bilo ni riječi na posljednjoj sjednici, čemu je svjedočio izvjestitelj portala BRAČ danas.

Predsjednica Gradskoga vijeća ocjenila prijedlog neopravdanim
Predsjednica Gradskoga vijeća ipak se nije oglušila na prijedlog oporbe za sazivanjem sjednice, ali je u odgovoru predlagačima ocjenila prijedlog neopravdanim u dijelu koji se odnosi na izvršenje proračuna za 2019. godinu, obrazlažući kako je Izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu raspravljen i usvojen na 36. sjednici Gradskoga vijeća te kako je “prijedlog za raspravljanje o financijskom stanju gradskog proračuna na dan 30. 06. 2020. godine preuranjen”. Pozivajući se na Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, Kirigin je oporbi odgovorila kako upravno tijelo za financije dostavlja gradonačelniku polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište tekuće proračunske godine do 5. rujna tekuće proračunske godine.

Kirigin ih uputila ministru Mariću
— Sukladno navedenoj odredbi Pravilnika polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine raspravit ćemo na Gradskom vijeću u rujnu, 2020. godine. Ukoliko smatrate da bi se o financijskom stanju gradskoga proračuna za prvo polugodište tekuće godine trebalo raspravljati na Gradskom vijeću već u srpnju tekuće godine predlažem da ministru financija, gosp. Zdravku Mariću, uputite prijedlog za izmjenu članku 15. Pravilnika, odgovorila je Kirigin.

Nikola Rendić: Trebali ste sazvati sjednicu Gradskoga vijeća
Nije trebalo dugo čekati da predsjednici Gradskoga vijeća stigne odgovor oporbe koji je potpisao vijećnik HDZ-a Nikola Rendić, koji je od nedavno i predsjednik Kluba vijećnika HDZ-NEZ. Završni dio odgovora predsjednice Kirigin vijećnicima ocjenio je ironičnim. — Završni dio Vašeg dopisa smatram da sadrži određenu dozu ironije koje u službenim dopisima svakako ne bi trebalo biti, odgovorio je Rendić. — S obzirom da je vaš dopis grupi vijećnika Gradskoga vijeća Grada Supetra zaveden dana 30. srpnja 2020. godine, a dostavljen nam je putem e-maila dana 31. srpnja 2020. godine smatram da je isti zakasnio. Vi kao predsjednica gradskog vijeća trebali ste sazvati sjednicu gradskog vijeća temeljem prijedloga potpisanoga od strane pet vijećnika u roku od 15 dana što znači da ste u prekluziji, stoji u dopisu Rendića predsjednici Kirigin.

HDZ-ov vijećnik: Prijedlog ne može biti neopravdan
Osvrnuvši se na navod predsjednice vijeća kako je prijedlog oporbe za sazivanje sjednice Gradskoga vijeća s točkom dnevnoga reda “Financijsko stanje gradskoga proračuna na dan 30.06. 2020. godine s osvrtom na izvršenje proračuna za 2019. godinu” neopravdan u dijelu koji se odnosi na izvršenje proračuna za 2019. godinu, Rendić je istaknuo kako je prijedlog predan 14. srpnja, dok je poziv gradskim vijećnicima za predmetnu sjednicu Gradskoga vijeća upućen tek 21. srpnja, a što – zaključuje HDZ-ov vijećnik – znači da prijedlog nikako ne može biti neopravdan.

Rok je 1. lipnja, a izvješće podneseno tek 28. srpnja
Komentirajući podnošenje godišnjega izvještaja o izvršenju proračuna, podsjetio je da se izvještaj prema Zakonu o proračunu podnosi do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu. — Sjednica Gradskoga vijeća na kojoj je raspravljen i usvojen “Izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu” održala se dana 28. srpnja 2020. godine, što znači da je isto obavljeno u velikom zakašnjenju, ustvrdio je mladi vijećnik Rendić, dodavši kako već spomenuti Pravilnik “ne sprječava članove predstavničkoga tijela da o stanju gradskoga proračuna raspravljaju i budu s istim upoznati prije 15. rujna tekuće proračunske godine”.

Kako vijećnici shvaćaju Poslovnik o radu Gradskoga vijeća?
Unatoč odbijanju Kirigin da sazove sjednicu na obrazloženi i potpisani prijedlog petero gradskih vijećnika, oporba ne odustaje od svojega zahtjeva, a to znači da je na potezu gradonačelnica Ivana Marković (SDP). Vijećnici su, kako doznajemo, još 31. srpnja na protokol Gradu dostavili gradonačelnici prijedlog za sazivanje sjednice gradskoga vijeća. U prijedlogu je, između ostaloga, navedeno: — Dana 14. srpnja 2020. godine predali smo obrazloženi zahtjev predsjednici GD-a za sazivanje sjednice gradskoga vijeća koja u propisanom roku nije sazvala sjednicu GV-a. Ovim putem, a sukladno Poslovniku gradskoga vijeća te Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi podnosimo zahtjev Vama te očekujemo da ćete sazvati sjednicu gradskoga vijeća u propisanom roku.

Ako ne Kirigin, onda Marković
Dakle, na potezu je gradonačelnica Marković koja u roku od osam dana od dana primitka prijedloga treba sazvati sjednicu Gradskoga vijeća prema Poslovniku. Kad već to nije učinila Kirigin, predstoji vidjeti što će učiniti supetarska gradonačelnica, uz napomenu kako prema istom poslovniku sjednicu u konačnici može sazvati župan.

Ministarstvo uprave: Predsjednik je dužan sazvati sjednicu na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova
O tome kako primjenjivati Poslovnik, posebno kada sjednicu Gradskoga vijeća predlože vijećnici, upit smo poslali i nadležnom Ministarstvu uprave. Iz toga Ministarstva tvrde da je predsjednik Gradskoga vijeća u obvezi poštivati odredbe Poslovnika koje reguliraju rad Gradskoga vijeća. — Što se tiče sazivanja sjednice na zahtjev članova predstavničkoga tijela, predsjednik je dužan sazvati sjednicu predstavničkoga tijela na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova predstavničkoga tijela u roku od 15 dana od primitka zahtjeva, pojasnili su iz Ministarstva.

Gradonačelnica ima rok od 8 dana
Zanimalo nas je i kakav je postupak u slučaju da predsjednik Gradskog vijeća ne sazove sjednicu, iako je – zakonski određeno – to dužan učiniti. — Ukoliko predsjednik predstavničkoga tijela ne sazove sjednicu u navedenom roku, na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova predstavničkog tijela, sjednicu će sazvati općinski načelnik, gradonačelnik ili župan u roku od 8 dana, odgovorili su za BRAČ danas. Pojasnili su pri tom kako u tom slučaju gradonačelnik ne saziva sjednicu automatizmom. — U slučaju ako predsjednik ne sazove sjednicu, članovi predstavničkoga tijela dužni su se obratiti gradonačelniku po proteku roka od 15 dana s obrazloženim zahtjevom za sazivanje sjednice, napisali su iz Ministarstva uprave te napomenuli kako je Zakonom o lokalnoj i područnoj samoupravi određen nadzor rada predstavničkoga tijela, a to znači i gradskoga vijeća.

Predsjednica Gradskoga vijeća u Supetru Danijela Kirigin (SDP) nije sazvala sjednicu Gradskoga vijeća na prijedlog petero oporbenih vijećnika koji su zahtjev uputili Gradu još 14. srpnja, pa su odlučili prijedlog za sazivanje sjednice uputili 31. srpnja gradonačelnici Ivani Marković. Prema Poslovniku o radu gradskoga vijeća, gradonačelnica ima rok od osam dana za sazivanje sjednice na prijedlog najmanje jedne trećine vijećnika (foto: J. Bašić)

Podjelite:

You may also like...