Sritna dica - Sritan grad
#OstanimoOdgovorni

Zatražio da mu Općinsko vijeće prizna dio troškova, pa povukao molbu. Poručio vijećnicima: Ne želim da se rješavanje zahtjeva smatra ucjenom za moje glasanje o proračunu

Nakon što se pred vijećnike Općinskoga vijeća u Bolu našla molba Klare Petrić, a kojom je zatražila priznavanje dijela troškova vezanih uz odvodni kanal kod novoga groblja u Bolu, ista je povučena s dnevnoga reda 7. sjednice Općinskoga vijeća koja je održana u petak, 27. studenoga.

Autor molbe, odnosno zahtjeva, je ustvari vijećnik SDP-a Mate Petrić, u posljednje vrijeme česti kritičar rada bolskoga načelnika Tihomira Marinkovića (SDP), koji je na početku sjednice Općinskoga vijeća zatražio da se zahtjev povuče s dnevnoga reda.

Vijećnik Petrić: Ne želim zahtjev rješavati ucjenom
— Kako netko ne bi mislio da se radi o ucjeni za moje glasovanje o proračunu, povlačim molbu s dnevnoga reda. Proračun je jedno, a molba je drugo. Ne želim ovaj zahtjev rješavati ucjenom, istaknuo je vijećnik Petrić, dodavši kako će zahtjev podnijeti kad se prihvati proračun općine Bol za sljedeću godinu.

Da ne izgubimo i ovce i novce
U molbi koja je zaprimljena 3. studenoga, a koju potpisuje Klara Petrić, navedeno je kako se Općini Bol pismom obratila još 2. ožujka ove godine, ali bez rješenja problema te je zato, napisala je, odlučila o problemu upoznati vijeće i zatražiti da nakon sagledavanja problema donese odluku. — Zbog nečinjenja izvršne vlasti, a da svi učinjeni radovi uređenja terena ne idu “ne u vjetar nego u more”, pa da – što se kaže – ne izgubimo i ovce i novce, bili smo prisiljeni na samouređenje terena. I što se dogodilo od strane općine Bol? Ništa! Jer kad se hoće i želi nešto napraviti onda se ima samo jedan razlog, a taj je da se to napravi. Ali, kad se to ne želi, onda se ima sto i jedan razlog da se to ne učini. Stekao se dojam u razgovoru s načelnikom da od izvršne vlasti u općini glede ovoga slučaja nema rješenja na vidiku, stoji u zamolbi koja je upućena Općinskomu vijeću, a u kojoj se traži od vijećnika da donesu odluku o priznavanju učinjenih radova, a koje je, kako je naznačeno, “bila dužna napraviti Općina”.

Održan i sastanak u prostorima općine
U zamolbi se ističe da su o svomu trošku kanalizirali oborinske vode sa sjevera, zapada pa preko parcele budućega groblja. Napomenuli su kako Općina ima procjenu vještaka o učinjenim radovima, a kojega je sama naručila, zatim riješen i kanaliziran odvod oborinskih voda za buduće groblje te, dodali su, obvezu namiriti troškove radova. Na tu temu u prostorima bolske općine krajem rujna održan je sastanak kojemu su nazočili načelnik Tihomir Marinković, pročelnik Stipe Karmelić i Mate Petrić. Prema navodima iz zapisnika, Petrić je iznio kako očekuje da općina prizna dio troškova jer će se odvodnja oborinskih voda s budućega groblja, a koje je planirano sjeveroistočno od njegova zemljišta, sigurno priključiti na kanal koji je već on ugradio.

Kaže da kao načelnik treba štititi općinske interese
Načelnik Marinković istaknuo je da je projektom uređenja novoga groblja predviđena odvodnja oborinskih voda u upojne bunare koji su planirani na parceli groblja te kako ne stoji argument da je izgrađeni kanal potreban groblju. Naglasio je da kao načelnik treba štititi općinske interese te ne može priznavati privatne troškove za koje nije sigurno utvrđeno da su od javnoga interesa. Marinković je poručio da investitor treba uputiti novi zahtjev prema općini s dokazima da je izgrađeni kanal od javnoga interesa. Tek bi se u tom slučaju, kako stoji u zapisniku, moglo razgovarati o priznavanju dijela troškova.

Na potezu je Općinsko vijeće u Bolu koje će o zahtjevu Mate Petrića raspravljati i odlučivati nakon što se usvoji Proračun općine Bol za 2021. godinu. Treba dodati da su vijećnici već primili prijedlog novoga proračuna, a pred njima je vrijeme za podnošenje amandmana o kojima će kao i prije odlučivati načelnik Bola.

SDP-ov vijećnik Općinskoga vijeća u Bolu Mate Petrić (foto: J. Bašić)

Podjelite:

You may also like...