Bretanide - posao i karijera
PROJEKT IZGRADNJE ZGRADE ZAJEDNIČKOG VATROGASNOG DOMA
#OstanimoOdgovorni

Gradonačelnica Marković pisala županu Bobanu: “Svih ovih godina sustavno su devastirali pomorsko dobro, izvodili radove, zatvarali vrata, stavljali ograde, mimo suglasnosti Grada Supetra”. Iz Županije stigao zanimljiv odgovor

Supetarska gradonačelnica Ivana Marković (SDP) proteklih dana obratila se dopisom splitsko-dalmatinskom županu Blaženku Bobanu (HDZ) kojim ga je obavijestila o koncesijama na području grada Supetra te ga ujedno pozvala da informira Grad Supetar o tome što će biti u buduće s koncesijama koje istječu.

Od tri koncesije dvije pripadaju hotelijerskoj tvrtki Svpetrvs hoteli
Gradonačelnica Marković u dopisu je pojasnila kako se radi o tri koncesije; dvije pripadaju tvrtki Svpetrvs hoteli, od kojih jedna za uvalu Vela Luka, a istječe 31. prosinca, a druga za predio Banj koja završava krajem lipnja sljedeće godine, dok treća koncesija koja pripada Velarisu za predio uvala Vela Luka također istječe krajem ove godine.

Konstantno dobivamo primjedbe građana
— Dvije koncesije istječu na datum 31. 12. 2020. godine, a jedna na datum 30. 6. 2021. godine te se Grad Supetar ne može složiti sa raspisivanjem novih koncesija, pogotovo za koncesije od Svpetrvs hotela d.d. koji su svih ovih godina sustavno devastirali pomorsko dobro i izvodili radove, zatvarali vrata, stavljali ograde, mimo suglasnosti Grada Supetra, a vjerujem i Splitsko-dalmatinske županije. Što se tiče koncesije od Velarisa d.o.o., na tom području ništa nije uloženo, prostor je opustošen i u jako lošemu stanju na koje konstantno dobivamo primjedbe da čistoća nije na primjerenoj razini, nema tuševa komunalne opreme i ostaloga, upoznala je gradonačelnica Marković župana Bobana.

Grad Supetar bi mogao najbolje upravljati svojim pomorskim dobrom
Gradonačelnica je poručila kako bi Grad Supetar mogao najbolje upravljati svojim pomorskim dobrom te pri tom naglasila: — Oba dvije koncesije postale su veliki teret za Grad Supetar s obzirom na primjedbe građana i naše veliko nezadovoljstvo upravljanja istima, napisala je Marković županu, naglasivši kako bi Grad Supetar u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom najbolje mogao oblikovati plan upravljanja pomorskim dobrom.

Jedina informacija koju ima Grad Supetar
U dopisu je podsjetila i na izjavu pročelnika Upravnoga odjela za turizam i pomorstvo Stipe Čogelje koji je, kako je navela, 14. srpnja poslije sjednice Županijske skupštine izjavio da “županija nema uvjete za raspisivanje nove koncesije te da ingerencija u ovom slučaju prelazi na Grad Supetar”. Gradonačelnica Marković dodala je da je to jedina informacija koju ima Grad Supetar te pozvala župana Bobana da se “Splitsko-dalmatinska županija jasnije odredi oko ove problematike radi planiranja unutar Grada Supetra”.

Županija provodi projekt “Pomorsko je dobro”
Oko koncesija na pomorskomu dobru na području grada Supetra upit smo poslali i kabinetu župana splitsko-dalmatinskoga. Zanimalo nas je kada će županija dostaviti Gradu Supetru konkretne informacije vezane uz raspisivanje nove koncesije, a u kontekstu navoda pročelnika Čogelje. Isto tako, upitali smo i što je županija poduzela oko devastacije pomorskoga dobra, a na što je upozorila gradonačelnica Marković.

Koncesionar Svpetrvs hoteli d.d. zatražio pokretanje postupka javnoga prikupljanja ponuda
Županijski upravni odjel za turizam i pomorstvo odgovorio je Gradu Supetru te napomenuo da je Splitsko-dalmatinska županija zaprimila inicijativu koncesionara Svpetrvs hoteli d.d. za pokretanje postupka javnoga prikupljanja ponuda za dodjelu koncesija na pomorskom dobru za područja gdje su oni trenutno koncesionari. — Predmetna inicijativa uključuje izgradnju plaže te će ista, nakon što djelatnici Upravnoga odjela za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije istu obrade te utvrde da li postoje zakonski uvjeti za pokretanje iste, biti poslana Vama kao nadležnoj jedinici lokalne samouprave na suglasnost i očitovanje, stoji u odgovoru Stipe Čogelje.

Plan upravljanja pomorskim dobrom Grada Supetra treba biti usklađen sa županijskim planom
U dopisu Upravni odjel za turizam i pomorstvo podsjeća Grad Supetar na odredbe iz Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, ističući kako spomenuta dobra nakon isteka koncesija “prelaze pod režim redovnoga upravljanja pomorskim dobrom te ih je potrebno uvrstiti u Plan upravljanja pomorskim dobrom Grada Supetra”. Napominje se i da Upravni odjel za turizam i pomorstvo daje potvrdu da je Plan upravljanja pomorskim dobrom Grada Supetra usklađen sa županijskim godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom u pogledu plana koncesioniranja i davanja koncesijskih odobrenja.

Gradonačelnica Supetra Ivana Marković uputila je 19. listopada dopis splitsko-dalmatinskomu županu Blaženku Bobanu u kojemu ga je upoznala s problemima oko koncesija na pomorskom dobru na području Grada Supetra te ga pozvala da se Splitsko-dalmatinska županija jasnije odredi oko problematike, a kako bi Grad Supetar mogao izraditi kvalitetni plan upravljanja pomorskim dobrom te osigurati sredstva u Proračunu grada Supetra za sljedeću godinu (foto: J. Bašić)

Podjelite:

You may also like...