PROJEKT IZGRADNJE ZGRADE ZAJEDNIČKOG VATROGASNOG DOMA
#OstanimoOdgovorni

Statuti škola na dnevnom redu županijske skupštine: svi nezadovoljni zakonskim izmjenama, udruge ravnatelja obratile se Ustavnom sudu

Županijska skupština danas, 28. svibnja, odlučivat će o statutima školskih ustanova, pa tako i o prijedlozima statuta škola na našemu otoku. Bračke škole su, kako doznajemo, prijedloge statuta uputile na suglasnost osnivaču škole, nakon što su s prijedlog statuta upoznati školski odbori kao upravna vijeća škola. Obveza je to koju su trebale učiniti nakon što je Ministarstvo znanosti i obrazovanja iniciralo izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a koje je zatim trebalo uvrstiti u statute škola po kojima škole obavljaju svoju djelatnost.

Navedene izmjene posebno se odnose na izbor ravnatelja u školskim ustanovama. Probleme i ozbiljne glavobolje ravnateljima, školskim odborima i osnivačima izazvale su upravo dodatne kompetencije koje će se prema zakonskim izmjenama vrednovati u postupku izbora ravnatelja, a to su poznavanje stranoga jezika, digitalna pismenost i rad na projektima. Do sada su ravnatelji prolazili uglavnom bezbolno, trebali su imati 8 godina radnoga staža i visoku, a nekada i višu stručnu spremu, i, naravno, njima sklono biračko tijelo.

Zanimljivo da nitko, ni škole ni osnivači, a ni Ministarstvo ne znaju kako će se vrednovati dodatne kompetencije koje propisuje posebni zakon, odnosno tko je ovlašten procjenjivati koliko će koja kompetencija, tj. vještina koju bi trebao posjedovati kandidat za ravnatelja doista značiti u postupku izbora, odnosno odlučivanja o budućem ravnatelju škole. Zato je nastala pomutnja po školama, a i županija je imala ozbiljnih poteškoća. Potvrđuje to i činjenica da na prošloj sjednici županijske skupštine statuti škola otoka Brača nisu usvojeni, pa će se o statutima škole raspravljati na sjednici Županijske skupštine, najavljenoj za danas, 28. svibnja.

— Sve izmjene i dopune Statuta moraju biti usklađene sa Zakonom, u protivnom ne mogu dobiti suglasnost Osnivača, poručio je našem portalu privremeni pročelnik Upravnoga odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport Tomislav Đonlić. O poteškoćama koje su izazvale zakonske izmjene govori i podatak da se je po tom pitanju sastao i Odbor za statut i poslovnik. — Odbor za statut i poslovnik sugerirao je ujednačenu praksu i razradu pojedinih odredbi Statuta i po pitanju vrednovanja dodatnih kompetencija za izbor ravnatelja i predložio je školama da se usklade s tim uputama, objasnio je pročelnik Đonlić. Neslužbeno doznajemo da su neki školski odbori izrazili negodovanje što se teret vrednovanja dodatnih kompetencija kod izbora ravnatelja stavlja njima na leđa kao odgovornima za izbor ravnatelja, umjesto da je to pitanje rješilo Ministarstvo.

Nije dugo trebalo čekati da udruge hrvatskih ravnatelja pošalju Ustavnom sudu prijedlog za ocjenu ustavnosti odredbi navedenoga zakona, a što su učinili još u prosincu prošle godine. U prijedlogu zamijeraju da zakonske izmjene ozbiljno dovode do diskriminiranja većine nastavnika – potencijalnih kandidata za ravnatelje – odnosno svih onih koji nisu nastavnici stranih jezika i informatike, dok, kako kažu, ovakav način vrednovanja protežira samo nastavnike stranih jezika i informatike. — Ovakvo vrednovanje dodatnih sposobnosti, koje u postupku imenovanja ravnatelja predstavlja jedino vrednovanje, i koje se odnosi samo na tri izričito pobrojane kompetencije, stvara ozbiljnu nejednakost i diskriminaciju većine nastavnika u Republici Hrvatskoj, stoji u prijedlogu upućenom Ustavnom sudu. Sporne su, doznajemo, i zakonske odredbe o obvezi dostavljanja plana i programa kandidata na natječuju. Ostaje otvorenim pitanje može li i kako će kandidat za ravnatelja izvan škole u kojoj se natječe dostaviti kvalitetan plan i program rada s obzirom da nije zaposlenik ustanove u kojoj se natječe. Sve ozbiljno ukazuje na neravnopravnost kandidata u postupku izbora.

Na naš upit kako će statuti škola biti usklađeni sa Zakonom ako Ustavni sud dokaže da ni odredbe Zakona nisu u skladu s Ustavom, prof. Đonlić nam je odgovorio: — Dok Ustavni sud ne donese svoj pravorijek važeći Zakon je na snazi i ne želim prejudicirati Odluku Ustavnoga suda. Kada Odluka bude donesena Splitsko-dalmatinska županija će je poštovati.

zgrada Osnovne škole u Supetru (foto: J. Bašić)

Osnovnu školu Supetar pohađa 422 učenika koji su raspoređeni u 26 razrednih odjela. U matičnoj školi u Supetru nastavu pohađa 356 učenika, od kojih 140 učenika u razrednoj, a 211 u predmetnoj nastavi. Osim učenika iz Supetra, u njoj se školuju i djeca s područja Sutivana, Nerežišća, Donjega Humca i Dračevice. (foto: J. Bašić)

Podjelite:

You may also like...