PROJEKT IZGRADNJE ZGRADE ZAJEDNIČKOG VATROGASNOG DOMA
#OstanimoOdgovorni

Svemir Obilinović usvojio izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom

Načelnik Nerežišća Svemir Obilinović ovih je dana usvojio izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom na području svoje općine, a kako nalaže Zakon o održivom gospodarenju otpadom i Statut te Općine. Riječ je o planu gospodarenja otpadom za 2018. godinu a koji je izradio Jedinstveni upravni odjel Općine Nerežišća koja je sastavljena od tri naselja, središnjega djela te naselja Donji Humac i Dračevica. Na području te Općine uslugu sakupljanja i odvoza miješanoga komunalnoga i drugoga otpada obavlja tvrtka Michieli – Tomić d.o.o. Sakupljani otpad se odvozi do postojećega odlagališta otpada “Košer”.

U izvješću je naznačeno i da se na području Općine nalazi osam zelenih otoka putem kojih se sakupljaju papir, staklo, plastika i metal. Miješani komunalni otpad prikuplja se putem 42 kontejnera kapaciteta 1100 L, a oni su u vlasništvu općine te su raspoređeni po svim naseljima. Odluku o donošenju Plana gospodarenja otpadom donijelo je tamošnje Općinsko vijeće na svojoj sjednici održanoj 28. ožujka. Ta će odluka biti na snazi od 2017. do 2022. godine, te je usklađena s Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine. Donesenoj odluci prethodila je i suglasnost Splitsko-dalmatinske županije.

Općinsko vijeće u Nerežišćima

izvor: facebook Općina Nerežišća

Podjelite:

You may also like...