Umro liječnik obiteljske medicine dr. Milan Glavaški, voditelj Doma zdravlja na Braču

Dr. Milan Glavaški, liječnik obiteljske medicine, voditelj Doma zdravlja Brač, preminuo je danas, 20. studenoga, u Kliničkomu bolničkomu centru u Splitu.

Dr. Glavaški posljednje vrijeme liječio se u splitskomu KBC-u, nakon što je obolio od koronavirusa.

Medicinski fakultet završio u Novome Sadu
Liječnik Glavaški rođen je u Novome Sadu u Vojvodini. Diplomirao je 1982. godine na Medicinskomu Fakultetu u Novome Sadu. Radio je u ordinacijama opće, odnosno obiteljske medicine u Supetru, Nerežišćima i Sutivanu. Specijalistički ispit iz opće medicine položio je 1993. godine, a pet godina poslije obranio magistarski rad pod naslovom “Utjecaj različitih doza klortalidona na biokemijske parametre u liječenju arterijske hipertenzije” te stekao titulu magistra znanosti.

Bavio se arterijskom hipertenzijom, kliničkom farmakologijom i farmakoterapijom
Godine 1998. izabran je u zvanje naslovnoga asistenta na Katedri za obiteljsku medicinu Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu, te od tada aktivno sudjeluje u nastavi studenata medicine. Područje njegova znanstvenoga interesa bili su arterijska hipertenzija, zatim klinička farmakologija i farmakoterapija. Od 2008. godine napreduje u nastavno zvanje naslovnoga višega predavača. Bio je aktivni sudionik na skupovima s međunarodnim sudjelovanjem, kao i na domaćim kongresima obiteljske medicine. Autor je desetak radova i članaka.

Od 2009. do 2013. godine bio je dogradonačelnik Grada Supetra
Dr. Glavaški bio je i član Hrvatske demokratske zajednice od 1993. godine. Obnašao je različite stranačke funkcije. Tako je bio predsjednik Gradske organizacije HDZ-a, zamjenik predsjednika Gradskoga vijeća Grada Supetra te dogradonačelnik Grada Supetra od 2009. do 2013. godine. Upravljao je Općim stacionarom pri Domu zdravlja te bio voditelj Doma Zdravlja Brač. U Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije bio je član Upravnoga i Stručnoga vijeća.

mr. sc. Milan Glavaški, dr. med., ravnatelj Doma zdravlja Brač (foto: BRAČ danas)

Podjelite:

You may also like...