Započela s radom 32. sjednica županijske skupštine, na dnevnom redu i izmjene statuta bračkih škola

Pod predsjedanjem Petroslava Sapunara danas, 14. srpnja, održava se 32. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije koja je sazvana za 9.00 sati u dvorani Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu. Na županijskoj skupštini sudjeluju i vijećnici s Brača, i to Danica Baričević (HDZ), Mate Martinić (SDP) i Lucija Puljak (PAMETNO).

Odluka o prestanku koncesije na pomorskom dobru
Nekoliko točaka dnevnoga reda odnose se i na otok Brač, prije svega odluka koju bi županijska skupština trebala donijeti, a kojom će prestati koncesija na pomorskom dobru u svrhu postavljanja i korištenja naprava za uzgoj školjkaša, i to na predjelu uvale Luke u Pučišćima. Vlasnica jednoga ugostiteljskog objekta podnijela je krajem siječnja zahtjev županijskoj skupštini za sporazumnim raskidom ugovora o koncesiji na pomorskome dobru.

Nemamo više gospodarskoga, organizacijskoga ni financijskoga razloga
— Dana 13. siječnja 2020. godine naslovu je dostavljen prijedlog za prijenos predmetne koncesije jer nemamo više opravdanoga gospodarskog, organizacijskog a niti financijskog razloga za izvršavanjem obveza iz Ugovora. Naknadno nam je Naslov dostavio Zapisnik o izvršenom očevidu na licu mjesta od 28. 11. 2019. godine u kojem je navedeno da je u međuvremenu izmijenjena prostorno-planska dokumentacija i na predmetnom području nije predviđeno uzgajalište te da istekom koncesije nije moguće raspisivanje novog natječaja, stoji u zahtjevu o kojem će odlučiti županijska skupština.

Osnovna škola Milna traži suglasnost na izmjene statuta
Između ostaloga, županijski vijećnici trebali bi dati suglasnost na izmjene i dopune statuta nekih školskih ustanova na Braču. Osnovna škola u Milni zatražila je tako od Splitsko-dalmatinske županije prethodnu suglasnost na prijedlog izmjena i dopuna Statuta koje su utvrđene na sjednici Školskoga odbora koja je održana još 23. travnja. Izmjene i dopune potpisuje predsjednica Školskoga odbora Katarina Doša i ravnateljica milnarske škole Milka Restović.

Osnovna škola Supetar, Srednja škola Bol
Isto je zatražila i Osnovna škola Supetar s ravnateljicom Dubravkom Menjak, čiji je Školski odbor izmjene i dopune statuta definirao na 58. sjednici, 27. travnja. Prethodnu suglasnost osnivača za gotovo identične odredbe statutarnih izmjena zatražila je i Srednja škola Bol, a izmjene i dopune utvrdio je Školski odbor na sjednici koja je održana 19. veljače. Prijedlog takvih izmjena potpisala je predsjednica Školskoga odbora bolske srednjoškolske ustanove Ljubica Kusanović.

Županijska vijećnica HDZ-a Danica Baričević sudjeluje na Županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije koja je sazvana za danas, 14. lipnja, u 9.00 sati u dvorani Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu

Podjelite:

You may also like...