Sritna dica - Sritan grad
#OstanimoOdgovorni

Županijska vijećnica iz Supetra Danica Baričević na Skupštini poručila: “Na otoku Braču nisu ostvarene realne pretpostavke za zatvaranje pojedinih odlagališta i za dopremanje čitavoga otpada s područja sedam općina na odlagalište Kupinovica”

Pod predsjedanjem Petroslava Sapunara, predsjednika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije, danas 21. listopada, održana je u konferencijskoj dvorani Senata Sveučilišta u Splitu 27. sjednica te skupštine. Brojne su se točke dnevnoga reda našle pred županijskim vijećnicima, a sjednica je zaključena u kasnim popodnevnim satima.

Gdje s otpadom? Vrgorčani sa svojim izgleda u Sinj, a stanovnici svih općina na otoku izgleda u Supetar
Među brojnim pitanjima našlo se i ono oko rješavanja odlagališta otpada. Pitanje gdje s otpadom ne muči samo stanovnike Vrgorca koji će svoj otpad voziti u Sinj, nego u zadnje vrijeme ozbiljne glavobolje zadaje i stanovnicima otoka Brača. I dok su gradski vijećnici grada Supetra po tom pitanju podijeljeni, izgleda da će grad Supetar sve učiniti kako bi se izvršila odluka nadležnoga Ministarstva zaštite okoliša i energetike, prema kojoj će otpad s cijeloga otoka na gradsko odlagalište. Zato su građani grada Supetra jednoglasni, ne žele otpad s otoka na gradsko odlagalište, a to su uostalom jasno poručili i na lokalnom referendumu, istina neuspjelom zbog nedovoljnoga izlaska birača. No, 98,9 posto izišlih birača bilo je protiv toga da se otpad s cijeloga otoka deponira na “Kupinovicu”.

Županijska vijećnica smatra da nisu ostvarene pretpostavke za zaztvaranje pojedinih odlagališta
Pitanje budućnosti odlagališta otpada “Kupinovica” u gradu Supetru otvorila je županijska vijećnica Danica Baričević (HDZ). Podsjetila je da je na 24. sjednici skupštine, održanoj 23. srpnja ove godine, donesen Zaključak o gospodarenju otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, prema kojemu će Županija podržati potrebe lokalnih jedinica sa svoga područja da se odredbe Odluke o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta u Republici Hrvatskoj, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, provedu nakon što se ostvare realne pretpostavke za zatvaranje pojedinih odlagališta.

Odlagališna ploha “Kupinovice” dvostruko je manja od one na “Košeru”
Vijećnica Baričević ustvrdila je da na otoku Braču nisu ostvarene realne pretpostavke za zatvaranje pojedinih odlagališta i za dopremanje dopremanje čitavoga otpada s područja sedam općina na odlagalište “Kupinovica” koja je, treba dodati, od grada Supetra udaljena samo 1,5 kilometara. — Odlagališna ploha “Kupinovice” dvostruko je manja od one na “Košeru”, a “Košer” trenutno prima dvostruko više otpada od “Kupinovice”. Na “Kupinovici” se dovozi otpad samo sa područja Grada Supetra koji ima 4.000 stanovnika i 520.000 noćenja, a “Košeru” gravitira sedam općina s 10.000 stanovnika i 1,2 milijuna noćenja. Na “Košeru” postoji kolna vaga, sortirnica i pristupna cesta (gradi se i nova prometnica), a planirana je i pretovarna stanica u sklopu “Lećevice”, a na “Kupinovici” ničega od toga nema, pojasnila je vijećnica Baričević, dodavši kako otpad na “Košeru” nikome ne smeta već dvadeset godina od kada radi to odlagalište.

Gradonačelnica Supetra nije do danas izvršila preuzetu obvezu
— Gradonačelnica Supetra Ivana Marković preuzela je od Fonda za zaštitu okoliša obvezu sanacije odlagališta i izgradnje kazete, ali preuzetu obvezu nije do danas izvršila. Sad imamo situaciju da nemamo prostora za odlaganje otpada s područja Supetra, a kamoli s čitavoga Brača, rekla je Baričević.

Može li se privremeno odgoditi zatvaranje odlagališta “Košer”?
Županijska vijećnica iz Supetra zapitala je župana postoji li mogućnost da se zbog specifičnosti otoka odgodi zatvaranje odlagališta “Košer” do stvaranja realnih pretpostavki za primitak otpada na “Kupinovici”, odnosno dok gradsko odlagalište ne bude spremno za prihvat otpada s cijeloga otoka. Župan Blaženko Boban ponovio je da županija nije odgovorna za rješavanje problema, kao što nije odgovorna ni za zatvaranje odlagališta.

Na otoku treba ostati samo jedno odlagalište otpada, rečeno je u Ministarstvu zaštite okoliša
Treba podsjetiti da je izaslanstvo iz Supetra na nedavnom sastanku u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike pokušalo iznaći rješenje pitanje odlaganja otpada na otoku Braču, sa zamolbom da do daljnjega ostanu otvorena oba odlagališta otpada, ali je zamolba bračke delegacije odbijena, uz napomenu da na otoku treba ostati samo jedno odlagalište otpada, i to sukladno odluci toga Ministarstva. Gradonačelnica Marković prethodno se usprotivila prijedlogu da se otpad odvozi na “Košer”, rekavši gradskim vijećnicima da bi odvoz otpada na to odlagalište građane koštao 2,5 milijuna kuna. Istoga dana, kad je izaslanstvo pohodilo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, gradski vijećnici su većinom glasova donijeli Odluku o naknadi za utjecaj na okoliš i razvoj pri korištenju deponija “Kupinovica” koju plaćaju korisnici izvan područja grada Supetra.

– Gradonačelnica Supetra Ivana Marković preuzela je od Fonda za zaštitu okoliša obvezu sanacije odlagališta i izgradnje kazete, ali preuzetu obvezu nije do danas izvršila. Sad imamo situaciju da nemamo prostora za odlaganje otpada s područja Supetra, a kamoli s čitavoga Brača, rekla je županijska vijećnica Danica Baričević (HDZ) na danas održanoj Županijskoj skupštini u Splitu

Podjelite:

You may also like...